תו החניה לנכים מאפשרים לבעלי מגבלות התנועה להחנות את רכביהם במקומות המוגדרים כמיועדים לחניית נכים. בתנאים מסוימים, יורשו בעלי תו חניית נכה להחנות את הרכב גם במקומות, אשר, עבור כאלה שאינם זכאים לקבלת תו נכה, אינם מיועדים לחניה. ככלל, ניתן לומר כי לקבלת תו חניה לנכה יהיה זכאי בעל רכב שסובל ממגבלת תנועה, אולם, קיימים מקרים בהם הנכה אינו רשום כבעליו הרשמיים של הרכב, ואז, יחולו קריטריונים שונים במקצת, כדוגמת קבלת תו חניה לרכב ליסינג.

תו חניה לרכב ליסינג

במקרים בהם הנכה המבקש את הנפקת תו החנייה אינו הבעלים הרשומים של הרכב, אל טופס הבקשה, הוא יצטרך לצרף את המסמכים הבאים:

במקרים בהם הרכב רשום על שמה של חברה – לטופס הבקשה יצטרך המבקש לצרף אישור הכולל את הלוגו והחותמת של החברה. אישור זה צריך לציין, מפורשות, כי הרכב משמש את הנכה ולכלול את פרטיו של הנכה (שמו ומספר תעודת הזהות שלו) ומספר של הרכב שבו המדובר.

במקרים בהם הרכב רשום על שמן של חברת השכרה או חברה ליסינג – תו חניה לרכב ליסינג יצריך אישור מהחברה המציין כי רכב ספציפי זה מיועד לשימושו של הנכה. כמו כן, יכלול האישור את הלוגו וחותמת החברה, את הח.פ. שלה, כמו גם את מספר הרכב ופרטיו של הנכה.

ברכבים שנרכשו באופן פרטי מחברות ליסינג-מימוני – לבקשה תצטרכו לצרף העתק של חוזה הרכישה, הכולל את הלוגו והחותמת של החברה, מספר הרכב ופרטיו של הנכה המבקש. כמו כן, לבקשה יצורף אישור רשמי (הכולל לוגו וחותמת) מטעם חברת הליסינג,, המאשר כי הרכב הנ"ל נרכש באמצעות עסקת מימון פרטית, מהתאריך X ועד לתאריך Y.

את טופס בקשת תו חניה לרכב ליסינג בצירוף המסמכים הנדרשים, יהיה עליכם להעביר ליח' לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, במשרד התחבורה בחולון. תוכלו לשלוח את המסמכים בדואר (לת"ד 72 חולון, 58100), או להעבירם באופן מקוון – באמצעות סריקתם ואיחודם לקובץ PDF בודד, מבלי להתאמץ ולהגיע לסניפי משרד הרישוי או לסניף הדואר.

פוסטים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.