רבים מאזרחי מדינת ישראל סובלים מנכות רפואית כלשהי, בין אם מולדת ובין אם הם רכשו אותה בשלב כלשהו במהלך חייהם. המדינה (וכן גופים פרטיים שונים) מעניקה זכויות רבות לנכים, המיועדות להקל על חייהם ולאפשר להם להתפרנס בכבוד וברווחה ככל הניתן. אחת הזכויות המוכרות פחות לה זכאיים נכים בישראל היא פטור ממס הכנסה לנכים

מי זכאי לפטור ממס הכנסה?

אדם בעל הכנסה החייבת במס הכנסה, זכאי לפטור ממס הכנסה כאשר הוא עונה על אחד הקריטריונים הבאים:

  1. הוא בעל דרגת נכות של 100% בעקבות ליקוי רפואי אחד (כגון סרטן, עיוורון, תלות בדיאליזה ועוד). 
  2. הוא בעל דרגת נכות משוקללת של 90% בעקבות מספר ליקויים, כאשר לפחות אחד מהם מזכה אותו ב-40% נכות לפחות. 
  3. הוא בעל דרגת נכות משוקללת של 90% בעקבות מספר ליקויים (ללא צורך בנכות מינימלית של 40% כמו בסעיף הקודם), כאשר הוא בעל נכות מתוקף חוק הנכים (המתייחס לנכי צה"ל), חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק לפיצוי נפגעי גזזת או חוק הביטוח הלאומי. 
  4. הנכות שנקבעה לו היא קבועה, או זמנית לתקופה בת 184 ימים ומעלה (כלומר – חצי שנה לפחות).

מי קובע את דרגת הנכות?

דרגות נכות נקבעות במסגרת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. הועדה מתכנסת בהשתתפות מבקש הבקשה, אשר מתבקש להציג את מצבו ולשטוח את טיעוניו לצורך קבלת ההכרה בנכות שלו. ישנם מספר סוגים של ועדות שבהן יכולה להיקבע דרגת נכות, כגון: ועדה לעניין נכות כללית, ועדת נפגעי עבודה ונפגעי פעולות איבה, ועדת משרד האוצר לעניין חוק נכי המלחמה בנאצים/חוק נכי רדיפות הנאצים ועוד. 

זכויות נוספות המגיעות לנכים בישראל

נכים בישראל זכאים לזכויות רבות נוספות, שקבלתן תלויה ברמת וסוג הנכות וכן בגורמים נוספים, כדוגמת:

  • תו נכה לרכב המקל על ההתניידות בדרכים
  • פטור ממס או הלוואה בגובה המס ברכישת רכב לנכה
  • קבלת קצבת נכות חודשית
  • פטור מעמידה בתור
  • הטבות בתשלומי חשבונות
  • סיוע תומך בקבלת החלטות

כתיבת תגובה