סימון חניה לרכב נכה ליד הבית

סימון חניה לרכב נכה ליד הבית נועד כדי להנגיש את מקום מגוריו של הנכה ולהקל על התניידותו במרחב הציבורי. את הבקשה לסימון חניה יש להעביר לרשות המקומית, אשר תקצה ותסמן את החניה במימונה המלא.

המשך לקרוא

קצבת ניידות לבעלי כסא גלגלים שעדיין לא מלאו להם 67

עמוד חניית נכה, הינו תמרור חניה המיועד לרכב נכה ולמעשה שומר את החניה המיועדת לרכב אחד ספציפי. אנשים אשר זכאים לתג חניית נכה, יוכלו לבקש מהרשות המקומית (עירייה או מועצה) להקצות להם חנייה בסמוך למקום מגורים, במרחק של עד 200 מטר.

המשך לקרוא

כל מי ששילם מס שבח על מכירת דירה

קצבת ניידות לבעלי כסא גלגלים שעדיין לא מלאו להם 67

קצבת ניידות משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי (באמצעות הסכמים שונים של משרד האוצר) לכל מי שהינו מוגבל בתנועה, בין אם יש ברשותו רכב ובין אם לאו. על מבקש קצבת הניידות להגיש בקשה מסודרת, ולענות על כל הקריטריונים שנקבעו לקבלת קצבה זו.

המשך לקרוא

רכב ללא מיסים

אנשים בעלי מוגבלות, פיסית או נפשית, יכולים ליהנות מרכבים ללא מיסים, או לפחות מהנחה מסוימת בעת קניית רכבים אלו. למעשה, מוענקת לנכים גמלת ניידות, אשר מנסה להקל עליהם את הניידות ולאפשר להם נגישות והמשך חיים תקינים.

המשך לקרוא

טיפול מול ועדה במשרד הבריאות

הוועדות הרפואיות של משרד הבריאות דנות בבקשות של אנשים עם מוגבלות המעוניינים בקבלת הטבות במסגרת גמלת ניידות. מדובר בגמלה משולמת מכספי המדינה על פי הסכם חתום בין האוצר למוסד לאומי.

המשך לקרוא

תו נכה לחולי סרטן

תביעות נגד חברות ביטוח בנושא קצבת סיעוד

קצבת סיעוד היא קצבה שנועדה לאפשר לאנשים שהגיעו לגיל פרישה ונזקקים לסיוע בפעולות יומיומיות לקבל תמיכה. הקצבה משולמת לפי רמת זכאות הנקבעת על פי מבחנים שונים הבודקים את רמת התפקוד. גמלת סיעוד יכולה להיות משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, על ידי המדינה או באמצעות חברת ביטוח.

המשך לקרוא

שכיר המרוויח מעל 6,000 ₪ נטו בחודש

תביעות מול ביטוח לאומי

כדי להבין מהם תביעות מול ביטוח לאומי נבין תחילה מיהו הגוף הזה שנקרא המוסד לביטוח לאומי? מדובר בגוף ממשלת שמטרתו לסייע לאזרחים במצבים שונים בהם הם נזקקים לתמיכה כלכלית. המילה ביטוח מגיעה מהפרמיה הנגבית משכרו של כל עובד מידי חודש בדיוק כמו בביטוחים פרטיים.

המשך לקרוא