גובה קצבת ניידות

קצבת ניידות משולמת הינה קצבה חודשית המוענקת לבעלי הזכאות מטעם המוסד לביטוח לאומי. גובה קצבת ניידות משתנה בין בעלי הזכאות המחזיקים בבעלותם רכב לבין בעלי הזכאות אשר הינם חסרי רכב.

המשך לקרוא

קצבת ניידות סכומים

מוגבלים בניידות בעלי רישיון נהיגה בתוקף ובעלי רכב בבעלותם, זכאים לקבלת קצבת ניידות בסכומים משתנים הנקבעים בהתאם למספר מאפיינים שונים אשר נקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

המשך לקרוא

קבצת ניידות לעיוורים

אדם עיוור או לקויי ראייה אשר נקבעו לגביו אחוזי נכות בשל עיוורונו/ליקוי ראייה, זכאי על פי חוק לקבלת גמלאות וקצבאות שונות מטעם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

המשך לקרוא

קצבת ניידות לנכה

קצבת ניידות לנכה היא למעשה קצבה חודשית משולמת אליה מתווספות הטבות שונות המוענקות במסגרת גמלת ניידות לבעלי הזכאות. קצבה זו משולמת למוגבלי ניידות הסובלים מליקויים שונים ברגליהם..

המשך לקרוא

קצבת ניידות החלפת מפרקים

בעלי מוגבלות בניידות זכאים לקבלת קצבת ניידות במידה והם עומדים בכל התנאים הנדרשים לצורך כך, כאשר, תנאי הזכאות כוללים בין היתר כל אדם לגביו הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי..

המשך לקרוא