גובה קצבת ניידות

קצבת ניידות משולמת הינה קצבה חודשית המוענקת לבעלי הזכאות מטעם המוסד לביטוח לאומי. גובה קצבת ניידות משתנה בין בעלי הזכאות המחזיקים בבעלותם רכב לבין בעלי הזכאות אשר הינם חסרי רכב.

המשך לקרוא

קצבת ניידות החלפת מפרקים

בעלי מוגבלות בניידות זכאים לקבלת קצבת ניידות במידה והם עומדים בכל התנאים הנדרשים לצורך כך, כאשר, תנאי הזכאות כוללים בין היתר כל אדם לגביו הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי..

המשך לקרוא