קבלת  רכב רפואי מותנת ברמת אחוזי נכות. כדי שלנפגע יהיה זכאי לרכב רפואי , הוא חייב להיות נכה עם דרגת נכות של 50% ויותר, וש 30% מפגיעתו היא פגיעה ברגליים או פגימות באזורים אחרים, יהיה זכאי להוראה של 56.02.

הטפסים הדרושים:

 • זכאי שאושר לו אחוזים שמותירים לו זכאות של רכב רפואי, יישלחו אליו כמה טפסים.
 • טופס בקשה למימוש רכב רפואי.
 • טופס ויתור על הסודיות הרפואית לזכות למכון הבטיחות בדרכים.
 • טופס הצהרה של הזכאי על כך שהוא לא קיבל סיוע בעבר.
 • על הזכאי להחזיר את הטפסים לאחר שמלא אותם לעובד הרווחה במחוז שבו הוא מטופל.
 • אם הטפסים לא נשלחו לזכאי, הוא מוזמן לפנות למחוז עם הטפסים.
 • הפרטים של הזכאי מועברים לאחר מכן למכון הבטיחות בדרכים, שיזמין את הזכאי לבדיקה.
 • תוצאות הבדיקה תשלחנה לזכאי. אם הזכאי מקבל מענה חיובי, והוא יצא כשיר לנהוג, הוא יעביר את התוצאה למחוז הרווחה שבו הוא מטופל, בנוסף לזה הוא ייצרף רישיון נהיגה בר תוקף.
 • אם הזכאי יצא בלתי כשיר לנהיגה, הוא יוכל לפנות לעובד השיקום במחוז בבקשת נהיגה עם מלווה. עדיף שהמלווה יהיה בן משפחה. בקשת זאת מותנת בהסכמת מנהל המחוז.

הזמנת הרכב:

 • לאחר שהבדיקות הנדרשות הושלמו, יישלחו אליו טפסים שעליו למלא בכדי להזמין את הרכב.
 • מסמך עם היקף הסיוע שהובטח על ידי המשרד לרכישת רכב רפואי.
 • טופס ההסכמה לשעבוד רכב.
 • טופס התחייבות של היבואן לרישום הרכב על שם משרד הבטחון.
 • טופס הסכמה לשעבוד הרכב.
 • לאחר מילוי וחתימת הטפסים, יש להעביר אותם לעובד הרווחה של המחוז.

חישוב הסיוע

 • הסיוע לרכישת רכב ראשון 80% לכל היותר במענק, והשאר בהלוואה, שנקבעים לפי המחיר הבסיסי של הרכב.
 • אם הזכאי יבחר לרכוש רכב שהמחיר שלו גבוהה מהמענק שהזכאי זכאי לו, הוא ישלם את העודף מכיסו הפרטי. אם מחיר הרכב שהזכאי רוכש הוא פחות מהמענק שאושר בעבורו, אז הסיוע יחושב ויפחת בהתאם.
 • כשהזכאי מקבל את הרכב, עליו להעביר לעובד הרווחה של המחוז את הרישיון הרכב וחשבונית המס.
 • ההתחשבנות הסופית תתבצע במחוז, ואם יש לזכאי הטבות נוספות, אז הן יזרמו בהתאם.

חשוב לדעת – ישנם מקרים חריגים בהם יאושרו אחוזי נכות לרכב רפואי. כל מקרה הוא לגופו ויש לבדוק את זכויותיכם עם הגורמים הרלוונטים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *