בעלי תעודת עיוור או הורים לילדים עיוורים זכאים לקבלת תו חניה לבעלי תעודת עיוור לרכב, וזאת, במידה שהרכב רשום על שמו של העיוור, על שם ההורה לילד העיוור, או על שמו של אדם אחר על פי הרשום באתרו של משרד התחבורה. ריכזנו עבורכם מספר דברים אשר, לדעתנו, חשוב לדעת על תו חניה לבעלי תעודת עיוור.

תו חניה לבעלי תעודת עיוור

עיוור שזכאי לקבלת בעל תג חניה לרכב של נכה יהיה זכאי, מטעמה של הרשות המקומית במקום מגוריו, גם להקצאת מקום חניה שהוא בלעדי עבורו, הממוקם במרחק שאינו עולה על 200 מ' מביתו של האדם העיוור. במקרים בהם לא נמצא אזור חניה מתאים בטווח זה, תהיה רשאית הרשות המקומית למצוא עבורו מקום חניה שהוא מרוחק עד ל-400 מ' ממקום מגוריו של העיוור. עלויות הקצאת החניה, סימונה והצבת התמרור המתאים תחולנה על המועצה המקומית ולא על האדם העיוור. עיוור שהוא בעלים של דירה בבית דירות, יוכל, בתנאים מסוימים, לזכות בהקצאת מקום חניה בחניון הבניין המשותף, או, לחילופין, לבקש הכשרת מקום חניה עבורו. 

תהליך מימוש זכות הקצאת מקום חניה לנושאי תו חניה לבעלי תעודת עיוור

את הבקשה להקצאת מקום החניה יש להגיש בכתב כשהיא ממוענת אל הרשות המקומית לגוף האחראי על חניה והצבת תמרורים (שמו של גוף זה משתנה מרשות לרשות, ולכן, תצטרכו לעשות מעט עבודה מקדימה בעניין זה). על בקשה כזו לכלול, בין השאר, את המסמכים הבאים – מכתב בקשה המכיל את פרטיו של הפונה, צילומי תעודת זהות (כולל ספח המכיל את כתובתו של הפונה), רישיון של הרכב שבגינו מבוקשת ההקצאה, תעודת עיוור או תעודת לקוי ראייה וצילום של שני צידיו של תו החנייה לרכב שעבורו מבוקשת ההקצאה.

תגובתה (החיובית) של הרשות המקומית אמורה להגיע בתוך פרק זמן של עד ל-60 ימים ממועד הגשת הבקשה לרשות. כאמור, כל העלויות הנלוות להקצאת מקום החניה ולהצבת התמרור הנושא את מספר הרכב, תחולנה על הרשות המקומית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *