האם נפגעי פעולות איבה מקבלים הנחה לרכישת רכב?

התשובה לשאלה האם נפגעי פעולות איבה מקבלים הנחה לרכישת רכב היא חיובית. נפגעי פעולות איבה יקבלו הטבות בכדי לרכוש רכב, או דמי ניידות ונסיעות.

המשך לקרוא

הנחת מסים על רכב

כדי שהנפגע יהיה רשאי לקבל הנחה במסים על רכב רפואי, הוא יצרך לעבור בפני ועדה מטעם משרד הבריאות הוועדה תכיר בנכותו ותקבע את אחזי הנכות של הפונה.

המשך לקרוא

רכב רפואי אחוזי נכות

קבלת רכב רפואי מותנת ברמת אחוזי נכות. כדי שלנפגע יהיה זכאי לרכב רפואי , הוא חייב להיות נכה עם דרגת נכות של 50% ויותר, וש 30% מפגיעתו היא פגיעה ברגליים או פגימות באזורים אחרים, יהיה זכאי להוראה של 56.02.

המשך לקרוא

פטור ממס ברכישת רכב נכה

מוגבל בניידות בינו תושב ישראל החי בישראל והוא בין הגילאים 3 ועד ל67 בקירוב(בהתאם לגיל הפרישה) מקביעת גילאי אילו ניתן להסיק שההטבות ניתנות גם לילדים נכים אשר..

המשך לקרוא

האם יש הנחה ברכישת רכב נכה

ישראל הינה מדינה סוציאליסטית. לכן נכים בישראל זכאים להטבות שונות מעצם היותם נכים. מעבר לקצבת הנכות החודשית אשר נקבעת על ידי ועדה של המוסד לביטוח לאומי,

המשך לקרוא

האם יש הנחה ברכישת רכב נכה

במידה ובעל המוגבלות עומד במספר קריטריונים התשובה היא כן. על הנכה לעמוד בפני וועדה מטעם משרד הבריאות, עליה להכיר בו ולקבוע את אחוזי הנכות. לפי אחוזי הנכות ניתן לקבל אישור הנחה במיסים על רכב חדש.

המשך לקרוא

נכים מפעולות איבה

כדי שאדם יוכל להיות מוכר כנפגע פעולות איבה ולקבל פיצויים בהתאם – פיצויי גוף או רכוש – מחוייב שהאירוע יוכר כפעילות איבה כפי שמוגדר בחוק.

המשך לקרוא

נכות לנפגעי פעולות איבה

לאחר מאורע האיבה, נפגעי פעולות אלו זכאים לקבל נכות לנפגעי פעולות איבה אשר תעזור להם בהכרה ובעזרה בהחלמתם הפיזית, הנפשית, הסוציאלית והמקצועית בכדי להחזירם למוטב ולשקמם בדרך זו שיוכלו לחזור לחיים נורמטיביים ככל האפשר לאחר המאורע.

המשך לקרוא

קצבת ניידות לפני גיל הפרישה

קצבת ניידות לפני גיל הפרישה משולמת לאלו אשר נקבע להם, על פי קריטריונים מסויימים, אחוזי נכות לצמיתות בשל מוגבלות ברגליהם. קצבה זו מגלמת בתוכה שורה של הטבות כלפי הזכאים בהתאם להסכם שנחתם בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד האוצר.

המשך לקרוא