פטור ממס ברכישת רכב נכה

מוגבל בניידות בינו תושב ישראל החי בישראל והוא בין הגילאים 3 ועד ל67 בקירוב(בהתאם לגיל הפרישה) מקביעת גילאי אילו ניתן להסיק שההטבות ניתנות גם לילדים נכים אשר..

המשך לקרוא

האם יש הנחה ברכישת רכב נכה

ישראל הינה מדינה סוציאליסטית. לכן נכים בישראל זכאים להטבות שונות מעצם היותם נכים. מעבר לקצבת הנכות החודשית אשר נקבעת על ידי ועדה של המוסד לביטוח לאומי,

המשך לקרוא

האם יש הנחה ברכישת רכב נכה

במידה ובעל המוגבלות עומד במספר קריטריונים התשובה היא כן. על הנכה לעמוד בפני וועדה מטעם משרד הבריאות, עליה להכיר בו ולקבוע את אחוזי הנכות. לפי אחוזי הנכות ניתן לקבל אישור הנחה במיסים על רכב חדש.

המשך לקרוא

נכים מפעולות איבה

כדי שאדם יוכל להיות מוכר כנפגע פעולות איבה ולקבל פיצויים בהתאם – פיצויי גוף או רכוש – מחוייב שהאירוע יוכר כפעילות איבה כפי שמוגדר בחוק.

המשך לקרוא

נכות לנפגעי פעולות איבה

לאחר מאורע האיבה, נפגעי פעולות אלו זכאים לקבל נכות לנפגעי פעולות איבה אשר תעזור להם בהכרה ובעזרה בהחלמתם הפיזית, הנפשית, הסוציאלית והמקצועית בכדי להחזירם למוטב ולשקמם בדרך זו שיוכלו לחזור לחיים נורמטיביים ככל האפשר לאחר המאורע.

המשך לקרוא

קצבת ניידות לפני גיל הפרישה

קצבת ניידות לפני גיל הפרישה משולמת לאלו אשר נקבע להם, על פי קריטריונים מסויימים, אחוזי נכות לצמיתות בשל מוגבלות ברגליהם. קצבה זו מגלמת בתוכה שורה של הטבות כלפי הזכאים בהתאם להסכם שנחתם בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד האוצר.

המשך לקרוא

אחוזי נכות לנפגעי פעולות איבה

הזכאות לאחוזי נכות לנפגעי פעולות איבה, היא התנאי הבסיסי לאדם אשר נפגע בכדי שיוכל לדרוש לעצמו תגמולים ועזרה בשיקום חייו לאחר המקרה. את דרגת אחוזי הנכות לנפגעי פעולות איבה בודקת ועדה רפואית מיוחדת שהוסמכה לכך.

המשך לקרוא

אחוזי נכות לרכב רפואי

ישנם כמה מקרים בהם יהיה זכאי אדם לרכב רפואי. וועדה אשר אישרה את זכאותו תקבע לו אחוזי נכות לרכב רפואי בהתאם לצרכיו ולדרגת נכותו. אחוזי הנכות לרכב רפואי ניתנים בהתאם לכמה קריטריונים בין אם הנכות היא זמנית או קבועה.

המשך לקרוא

הנחה ברכישת רכב לילד נכה

גם ילדים עלולים להיוולד או להיפגע במהלך חייהם ברגליהם. הפגיעה יכולה להיות מולדת עקב מום ביולוגי או חלילה עקב תאונת דרכים המלווה בשיתוק בשתי הגפיים התחתונות. ילדים אשר נפגעו ברגליהם עלולים לזכות בהנחה ברכישת רכב לילד נכה במסגרת קצבת ניידות.

המשך לקרוא

רכב רפואי שיקומי

רכב רפואי שיקומי, על פי הגדרת הוראות משרד הביטחון, הינו כלי רכב המוקצב לנכה הזכאי לכך בהתאם להוראות המשרד. היחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום שבמשרד הביטחון אחראית למתן זכאות לרכב רפואי.

המשך לקרוא