רכישת רכב פטור ממס לנכים

המודעות לנכויות פיזיות (ונפשיות) הולכת וגדלה ברחבי העולם, וגם בישראל. מקומות רבים יותר ויותר בארץ נעשים נגישים עבור נכים, וההתניידות של אנשים אלה בדרכים הולכת ונעשית קלה יותר. ניידות היא פרמטר חשוב ביותר בתפקוד של כולנו, וקשה ביותר לנהל חיים רגילים כאשר נחסמת בפני האדם האפשרות להגיע למקומות שונים. מסיבה זו, אנשים הסובלים מנכויות שונות עשויים להיות זכאיים לסל הטבות הנקרא "גמלת ניידות".

המשך לקרוא

תו נכה לרכב נוסף

תו הנכה היא תעודה שמוצמדת לרכב שמעידה שהרכב משמש להסעת נכה, ולכן הנוהג ברכה יוכל להחנות במקומות שמסומנים כמקומות חניה לנכים, או באזורים אסורים לחנייה, בתנאי שהרכב לא יחסום כביש, או יפריע לתנועת המכוניות האחרות או עוברי הרגל.

המשך לקרוא

בקשה לחידוש תג נכה

תג נכות הוא אישור שמוענק מרשויות המדינה, שמטרתו להקל על הניידות והתנועה של אדם שהוכר נכה בשיעור מסוים, ושנכותו מקנה לו את הזכות להחנות במקומות מסומנים לחניית רכבי נכים, או באזורי חניה אסורים לציבור.

המשך לקרוא

ערעור על דחיית בקשה לתג נכות

אנשים רבים שמבקשים לקבל זכאות לתו נכה נענים בסירוב, ללא סיבה מוצדקת. סירוב זה מעורר בפעמים רבים תסכול, והאדם המבקש נותר לפעמים רבות ללא מענה בנושא סיבת הדחייה, ומה צריך לעשות על מנת לשפר את סיכוייו להשיג את תו הנכה.

המשך לקרוא

טופס הארכת תו נכה

לצד ההטבות הכספיות שמקבלים בעלי מוגבלויות, כמו קצבאות והטבות מס, הם זכאים גם כן לקבל עזרה בניידות שלהם, על ידי הענקת תג חניה לנכה. תג החניה הוא תעודה שמוצמדת לרכב, והוא מאפשר לרכב של הנכה להחנות בחניות נכים, או על המדרכה, כל עוד הנכה עצמו נמצא ברכב.

המשך לקרוא

משרד התחבורה תו נכה פנייה מקוונת

תג נכה הוא תעודה שמוצמדת לרכה שמסיע או שנוהג בו נכה שעומד בתנאים מסוימים, ושמאפשר לו לפי חוק לחנות במקומות חנייה לנכים, או במקומות אסורים לחנייה. התג עוזר לנכה ולבני משפחתו למנות חיים קלים יותר, והתנהלות קלה יותר ביומיום.

המשך לקרוא

טופס בקשה לחידוש תג נכה

תג חניה לנכה הוא אישור שבזכותו הרכב של הנכה יוכל לחנות במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם לציבור, וזאת בהתקיים תנאים מסוימים שקובע חוק חניה לנכים. אם הנכה עומד בתנאים הוא יוכל לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, במידה ושניהם משמשים לנסיעתו, גם אם כלי רכב אלו אינם רשומים על שמו.

המשך לקרוא

טופס בקשה לחידוש תג נכה

אדם שסובל ממחלה או מספר של מחלות שגורמות לו להיות מוגבל עשוי להיות זכאי לתו נכה אם הוא עומד בכללים מיוחדים. תו הנכה מאפשר לאדם המוגבל, או למי שמלווה אותו ברכב, להחנות במקומות חנייה שמיועדים לנכים, או באזורים שאסורים לחנייה בדרך כלל בתנאי לא להפריע לתנועה או להולכי רגל, וזאת במטרה להקל עליו בכל מה שקשור בניידות.

המשך לקרוא

חידוש תעודת נכה לרכב

תעודת נכה היא תעודה שמוענקת מהמוסד לביטוח לאומי אם מקבלים אחת מהקצבאות הבאות : קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לילד נכה, קצבת ניידות, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.

המשך לקרוא

חידוש תוקף תג נכה

תג נכה הוא דבר חיוני ומרכזי בחיי אזרחים בעלי מוגבליות, שיש להם קשיים בהתניידות שלהם, ומטרתו לעזור לאנשים אלה, לבני משפחתם או המלווים שמטפלים בהם, ולהפוך את ההתנהלות ביום-יום לקבל ונסבלת יותר. הטבה זאת היא אחת מההטבות הרבות שמעניקה המדינה והרשויות שלה לנכים.

המשך לקרוא