תו חניה לנכה הוא למעשה תג חניה המאפשר לנכה להחנות את רכבו במקומות המיועדים לנכים ואף במקומות בהן החניה אינה מותרת בהם וזאת במידה ומתקיימים מספר תנאים המופיעים בחוק חניה לנכים המונהג במדינת ישראל מאז שנת 1993.

הנפקת תגי החניה לנכים מתבצעת על ידי משרד הרישוי, כאשר השימוש בתג על פי החוק מתאפשר רק כאשר הנכה נמצא בכלי הרכב הן כנהג והן כנוסע. על פי החוק, ניתן לקבל תו חניה אחד עבור שני כלי רכב שונים וזאת במידה ושני כלי הרכב משמשים להסעת הנכה, לרבות, שני כלי רכב אשר אינם בבעלות הנכה וזאת במקרים בהם כלי הרכב משמשים את הנכה לצרכי ניידות דרך קבע. תו חניה לנכה מונפק באמצעות כרטיס קשיח אותו יש להצמיד לחלון הקדמי בצידו השמאלי או הימני.

איזה סוגי תגים קיימים?

ישנם מספר סוגי תגים המונפקים לבעלי הזכאות:

  1. תו חניה כחול בו מופיע איור של כסא גלגלים- תג זה מונפק לנכים הנזקקים לכסא גלגלים בשל מוגבלות ברגליהם
  2. תו חניה בו מופיע איור משולש בצבע ירוק- תג זה מונפק לנכים אשר אינם מרותקים לכסא גלגים
  3. שני התגים גם יחד עליהם מופיע איור של כלנית- תג זה מיועד לנכי צה"ל

חשוב לדעת: רכב הנושא תו חניה כחול ובו איור של כסא גלגלים, רשאי על פי סעיף 71 א'1 לפקודת התעבורה, לנסוע בנתיב נסיעה המיועד לתחבורה ציבורית וזאת רק כאשר הנכה מצוי ברכב.

מי זכאי לקבלת תו חניה לנכה?

חוק חניה לנכים מסדיר בתוכו בין היתר את כל תנאי הזכאות לקבלת תו חניה לנכים, כאשר את הבקשה לקבלת תג החניה רשאי להגיש כל אדם הסובל ממחלה ו/או מספר מחלות שכתוצאה מהן הוא מתקשה בהליכה ו/או תנועותיו מסוכנות לבריאותו ו/או הוא מרותק לביתו. כמו כן, החוק מקנה זכאות לעיוורים בעלי תעודת עיוור/לקוי ראיה לקבל תו חנייה לנכים.

על פי חוק חניה לנכים, הגשת הבקשה לקבלת תו חניה לנכים מתאפשרת גם לכל אדם שרופא מוסמך אישר את עמידתו בתנאי הזכאות הבאים:

  • הנכות הרפואית ממנה סובל מגיש הבקשה הינה בשיעור של 60% לפחות וזאת במקרים בהן ניידותו ללא רכב עלולה לפגוע ו/או לערער במצבו הבריאותי.
  • מגיש הבקשה מתקשה ומוגבל בהליכה והוא נזקק לכסא גלגלים לצורך ניידות
  • מגיש הבקשה הינו נכה הנזקק לכלי רכב כאמצעי תחבורה בשל נכות ברגליו

הגשת הבקשה לקבלת תו חניה לנכה מתבצעת באמצעות טופס בקשה לת נכה ופטור מאגרת רישוי, כאשר במסגרת הגשת הטופס, מגיש הבקשה נדרש לצרף מסמכים נוספים כגון: צילום תעודת זהות + ספח, צילום רישיונות רכב ומכתב בקשה בו מופיעים מספרי כלי הרכב בהם יופיעו תגי החניה.

אנחנו בחברת אופקים עוסקים ומתמחים בין היתר במיצוי מלוא הזכויות המגיעות לכם בתחום תו חניה לנכים. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ואנו נשמח לסייע לכם בכל עניין הקשור למימוש זכויותיכם.

כתיבת תגובה