תגי חניה לנכים מונפקים על ידי משרד הרישוי בהתאם לתנאים המוסדרים בחוק חניה לנכים המונהג במדינת ישראל מאז שנת 1993, כאשר תהליך הנפקת התו מיושם באמצעות טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רכב. בשורות הבאות ריכזנו עבורכם מידע כללי אודות תהליך מימוש הזכות לקבלת תו חניה לנכים.

במידה וגם אתם נכללים ברשימת הזכאים לקבלת תו חניה לנכה, תדרשו להגיש בקשה מסודרת באמצעות טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי, כאשר במסגרת הליך הבקשה תדרשו גם לצרף מסמכים נוספים כגון: צילום רישיונות רכב, צילום תעודת זהות של הנכה+ צילום ספח תעודת הזהות ומכתב נלווה בו מופיעים מספרי הרכב להם נדרש התג. מכתב זה חייב לכלול גם את חתימתו של הנכה, כאשר על פי חוק חניה לנכים ניתן לכלול שני כלי רכב במסגרת הליך הבקשה.

בנוסף למסמכים הנ"ל, מוגבלי ניידות שניידותם נבדקה על ידי משרד הבריאות, נדרשים לצרף למסמכי הבקשה גם את האישור הניתן להם מטעם משרד הבריאות. בכל אותם מקרים בהם לא קיים אישור מטעם משרד הבריאה בנוגע למוגבלות בניידות, ניתן להגיש מסמכים רפואיים מטעם רופא מומחה וזאת בהתאם לתחום המחלה בגינה מוגשת הבקשה לקבלת תו חניה לנכים.

חשוב לדעת: כל המסמכים אותם תדרשו לצרף לטופס הבקשה אינם מוחזרים לשולח ולכן מומלץ (ואף חשוב) לדאוג לשמור עותק מקור של כל אחד מהמסמכים הנדרשים.

במקרים הבאים, הליך הגשת הבקשה מחייב אתכם לצרף אישורים מגופים ממשלתיים:

  • נכי צה"ל נדרשים לוודא כי קיים ברשותם אישור מטעם משרד הביטחון
  • עיוורים נדרשים לוודא כי קיים ברשותם אישור מטעם משרד הרווחה
  • נפגעי פעולות איבה נדרשים להגשת אישור מטעם המוסד לביטוח לאומי- האגף לנפגעי פעולת איבה בדבר נכותם.

משך הטיפול הממוצע בבקשות לתגי חניה לנכים אורך כ-30 יום ובסיומו תקבלו לביתכם (באמצעות דואר ישראל) את תגי החניה.

תוקף התג

  • קיימים שני סוגי תגים עיקריים, תג אחד מוגבל לתקופה מסוימת ואותו תדרשו לחדש במסגרת הליך חידוש תו חניה, והתג השני הינו תו חניה לנכים הניתן לצמיתות ותוקפו 8 שנים. תג זה מחודש באופן אוטומאטי על ידי אגף הרישוי, כאשר מספר שבועות לפני תום התקופה יישלח לביתו של הנכה תו חניה לנכים מחודש. התג עצמו מונפק כרטיס מגנטי קשיח אותו יש להצמיד לחלון הקדמי של כלי הרכב.שימו לב- במידה ואתם נדרשים לחדש תו חניה שתוקפו פג, אנו ממליצים לכם להתחיל את תהליך החידוש כשלושה חודשים לפני תום תקופת תוקפו של התג וזאת בכדי להימנע מעיכובים וסחבת העלולה להותיר אתכם ללא תג חניה לנכים בתוקף.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.