קצבת ניידות לפני גיל הפרישה משולמת לאלו אשר נקבע להם, על פי קריטריונים מסויימים, אחוזי נכות לצמיתות בשל מוגבלות ברגליהם. קצבה זו מגלמת בתוכה שורה של הטבות כלפי הזכאים בהתאם להסכם שנחתם בין המוסד לביטוח לאומי לבין משרד האוצר.

מי זכאי לקצבת ניידות לפני גיל הפרישה? זכאי כל אדם המוגדר כתושב ישראל. בנוסף הוא בין גיל 3 שנים לגיל הפרישה(עלול להתעדכן על פי מגדר, והחלטות ממשלתיות) וועדה רפואית קבעה לו אחוזי נכות לצמיתות בהתאם לליקויים ברגליו ובקושי להתניידותו. 

אחוזי הנכות הנקבעים לזכאי לקצבת ניידות לפני גיל הפרישה מחולקים לכמה קריטריונים. יהיה אדם זכאי אם נקבעו לו 40% נכות לצמיתות והינו בעל רישיון נהיגה בתוקף או לחילופין נקבעה לו נכות בגובה של 60% נכות ואינו בעל רישיון נהיגה בתוקף. במקרה השני קצבה תאושר לאדם שהגדיר אדם שני שיסייע לו בתור מורשה נהיגה כפי שמוגדר בחוקי הביטוח הלאומי. מקרה נוסף מתייחס לשני אחים, הגרים באותו בית שלכל אחד מהם נקבעה דרגת נכות בניידות בגובה  80% – במקרה זה הם זכאים לקצבת ניידות גם אם לאחד מהם עדיין לא מלאו 3 שנים.

במידה וזכאי אדם לקבל קצבת ניידות לפני גיל הפרישה וגם קצבה לשירותים מיוחדים עליו לעמוד באחד מבין הקריטריונים הבאים- נקבע לו 100% נכות בניידות או שהוא זכאי לקצבת ניידות בגובה 100% או שנקבע ו על ידי ועדה רפואית שהוא צריך להתנייד בעזרת כיסא גלגלים. במידה והזכאי לקצבת ניידות אינו עומד באחד מקריטריונים אלו והוא גם מקבל קצבה לשירותים מיוחדים, יהיה עליו לבחור באחד מבין השניים.

חשוב לציין שאדם לא יהיה זכאי לקצבת ניידות לפני גיל הפרישה במידה והוא מקבל תשלום לאחזקת רכב או השתתפות בהוצאות ניידות או שהוא זכאי לפטור מלא או חלקי על המסים הקשורים בקניית רכב מתוקף החוקים הרשומים במוסד לביטוח לאומי.

אך ורק לאחר שהתקבלה החלטה מתאימה על פי הוועדה הרלוונטית בעניין, יהיה זכאי אדם להגיש תביעה למסד לביטוח לאומי על ממנת לקבל את ההטבות הכרוכות בניידות. במידה ונדחתה הבקשה על ידי המוסד לביטוח לאומי, ניתן להגיש ערעור בפני הוועדה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *