אדם עיוור או לקויי ראייה אשר נקבעו לגביו אחוזי נכות בשל עיוורונו/ליקוי ראייה, זכאי על פי חוק לקבלת גמלאות וקצבאות שונות מטעם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. בין יתר הקצבאות להן זכאי כל אדם עיוור/לקוי ראיה נכללת גם קצבת ניידות לעיוורים.

להלן מידע כללי אודות קצבאות ומענקים שונים המוענקים על ידי המוסד לביטוח לאומי לעיוורים ובעלי לקויי ראייה:

  • קבצת נכות כללית- על פי חוק הביטוח הלאומי כל אדם שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% עקב ליקוי חמור, יהא זכאי לקבלת קצבת נכות כללית. עיוורים ו/או בעלי ליקוי ראייה חמור המחזיקים בתעודת עיוור יוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכים בשיעור של 90 עד 100 אחוזי נכות ולפיכך כל אדם הנושא תעודת עיוור זכאי לקבלת קצבת נכות כללית.
  • גמלת ילד נכה- ילד מגיל שלושה חודשים ועד גיל 18 הסובל מירידה בראייה לאחר תיקון, זכאי לגמלת לד נכה במידה והוא איננו מקבל קצבת ניידות (למעט מקבלי קצבת ניידות שנקבע לגביהם שהם בעלי מוגבלות בניידות בשיעור של 80% ו/או נזקקים לכיסא גלגלים לצרכי ניידות). כמו כן, חייבים להתקיים התנאים הבאים: חדות ראיה שווה או פחותה מ-6/60 בעין הטובה ביותר ו/או שדה ראייה של פחות מעשרים מעלות בעין הטובה יותר.
  • קצבה לשירותים מיוחדים- קצבה זו מוענקת לעיוורים ו/או בעלי ליקוי ראייה חמור שגילם מעל 18 ועד גיל פרישה וזאת במידה והם נזקקים לעזרה רבה בביצוע פעולות יומיומיות ו/או נזקקים להשגחה מתמדת. נושאי תעודת עיוור נדרשים לעבור מבחן זכאות לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים השונה באופיו ממבחני זכאות אחרים הנערכים לכלל הנכים.
  • דמי ליווי לעיוורים/לקויי ראייה- קצבה זו היא למעשה תשלום חודשי שמטרתו לסייע לעיוורים ולקויי ראיה בניידותם. קצבה זו משולמת מדי חודש בדומה לכל קצבה אחרת ומחודש מרץ האחרון (3/2018) הינה בסך של 1,337 שקלים. קצבה זו מוענקת לעומדים בתנאי הזכאות הבאים: בעלי תעודת עיוור/לקוי ראיה קבועה שגילם הינו 18 ואילך וזאת במידה והם מתגוררים בקהילה ומנהלים משק בית באופן עצמאי שלגביהם מתקיים אחד מהמצבים הבאים: היעדר ראיה מוחלטת, חדות ראיה אשר אינה עולה על 1/60 בעין הטובה יותר לאחר תיקון (משקפי ראייה) ו/או שדה ראיה של עשר מעלות ומטה בעין הטובה. חשוב לציין שקצבה זו אינה מוענקת לכל אדם אשר התעוור לאחר גיל 67, נכי צה"ל/נפגעי פעולת איבה/נפגעי תאונות עבודה אשר הוכרו כנכים בשל עיוורונם,עיוורים הזכאים לקבלת גמלת ניידות, עיוורים השוהים בבתי אבות, מוסד שיקומי/סיעודי וכדומה, עיוור השוהה מן לגבולות הארץ למך תקופה העולה על שלושה חודשים וכל אדם המחזיק ברשותו תעודת עיוור/לקוי ראיה זמנית.

למידע מורחב בנושא מימוש זכויותיכם בכל הנוגע לקבלת קצבת ניידות לנכה, חייגו אלינו עוד היום והמומחים שלנו למימוש זכויות יסייעו גם לכם. 052-2906260

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.