מהם ההבדלים בין תג נכה לתקופה מוגבלת בזמן לבין תג נכה לצמיתות ומהו הליך חידוש תו נכה לאוטו המיועד לצרכיו התחבורתיים של בעל הזכאות?

אדם נכה המחזיק ברשותו תו חניה לנכה רשאי להחנות את רכבו (במידה והרכב נושא את התג) בכל המקומות המיועדים ומסומנים כחניות נכה וגם במקומות בהם החניה אסורה וזאת במידה והחנייה איננה מהווה סיכון לעוברי הדרך והיא איננה מונעת מעבר חופשי של הולכי רגל, כסאות גלגלים, עגלות תינוק וכדומה.

הנפקתו של תג חניה לנכה מתאפשרת במסגרת הגשת בקשה לתג חניה לנכה וזאת בהתאם לתנאי הזכאות המופיעים בחוק חניה לנכה המונהג בישראל משנת 1993. הנפקת התג ניתנת לתקופה מוגבלת בזמן ו/או במסגרת הנפקת תג נכה לצמיתות, כאשר תגי הנכה לצמיתות ניתנים מראש לתקופה של 8 שנים ולאחר מכן מתחדשים באופן אוטומאטי על ידי משרד התחבורה- אגף הרישוי. מנגד, תגי חניה לנכה הניתנים לתקופה מוגבלת בזמן מחייבים את בעלי התג לפעול לחידושם לקראת תום מועד תוקפם.

בכל אותם מקרים בהם תג חניה לנכה ניתן לתקופה מוגבלת בזמן, הליך חידוש התג זהה להליך הוצאת תג נכה בפעם הראשונה, כאשר הנכה המעוניין בחידוש נדרש להגיש שוב טופס בקשה לקבלת תו חניה לנכה ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים.

מכיוון שהליך החידוש נועד לצרכי אפיון מחודש בדבר זכאותו של הנכה, מומלץ לצרף למסמכי הבקשה גם מסמכים רפואיים רלוונטיים המעידים על שינוי לרעה ו/או חוסר שינוי במצבו הרפואי של מגיש הבקשה מיום הגשת הבקשה הקודמת. כמו כן, את תהליך החידוש מומלץ להתחיל כבר שלושה חודשים מתום מועד תוקפו של התג אותו תהיו מעוניינים לחדש וזאת מכיוון שהליך הבדיקה בנוגע לבקשתכם אורך בממוצע כ-30 יום ולכן טוב שתארגנו את כל הטפסים והמסמכים הנחוצים לכם מבעוד מועד.

במקרים בהם לצורך הנפקת התג בפעם הראשונה נדרשתם לקבל את אישורו של אחד מהגופים הבאים: משרד הביטחון (במידה ואתם נכי צה"ל), המוסד לביטוח לאומי (במידה ואתם נפגעי פעולות איבה) ומשרד הרווחה (במידה ואתם סובלים מעיוורון ו/או לקוי ראיה חמור), גם לצרכי חידוש התג יש לקבל את האישור בכל הנוגע לזכאותכם מאותם גופים, כאשר ברוב המקרים, האישור הנדרש מועבר באופן אוטומאטי מהגוף הרלוונטי לאגף הרישוי במשרד התחבורה.

זכרו- חידוש תו נכה לאוטו הוא ברוב המקרים הליך המחייב אתכם לצרך לטופס הבקשה והמסמכים הנדרשים גם מסמכים רפואיים עדכניים אשר אושרו על ידי רופא מוסמך/רפואה. במקרים מסוימים, הליך חידוש תו נכה לאוטו יידחה על ידי הועדה הממונה לאישור או פסילת בקשות לתג נכה, ובמקרים מסוימים, התג החדש אשר יונפק לכם יהיה תג חניה לנכה לצמיתות אותו לא תדרשו לחדש.

מחשבות על

  1. רוני הגיב:

    אני ניסתי להגיש ונדחתה פעמיים, פניתי לאיזה מס שפרסמו באתר והם סדרו לי תוך כמה ימים, המס הוא 035610610

כתיבת תגובה