הקצאת חניה שמורה לרכב נכה נעשית על ידי רשות או מועצה מקומית, עבור נכה, בעל תג נכה מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון. את החניה וסימונה תממן הרשות מכיסה, עבור נגישות מקסימלית למקום מגוריו של הנכה או עבודתו.

כללי הקצאת חניה שמורה

את הבקשה להקצאת מקום חניה במרחב הציבורי יידרש לעשות הזכאי, תוך צירוף המסמכים הרלבנטיים. על הרשות להיענות או להגיב לדרישתו עד כ-60 יום מיום הגשת הבקשה. החניה, אשר תוקצה ותסומן במימון הרשות, תיקבע במרחק של 200 מטר מהמקום הנדרש, ורק במקרים בהם אין אפשרות כזו היא תיקבע במיקום שלא עולה על 400 מטר מהמקום המבוקש. המיקום המדויק של החניה ייקבע על ידי הרשות, כל עוד חניית הרכב לא תפריע לתנועה הסדירה של כלי רכב, הולכי רגל או כיסאות גלגלים.

החניה תסומן בצבע ובאמצעות עמוד חניה ותמרור, אשר יכלול את מספר הרכב המורשה לחנות במקום והגבלת ימים ושעות, אם ישנם כאלה. הקצאת מקום חניה שמורה תיעשה עבור רכב אחד המשמש את הנכה או המלווה הצמוד ובאופן אישי, כך שהיא לא תינתן להעברה.

מהם התנאים להקצאת חניה לרכב נכה?

כדי שאדם יהיה זכאי להקצאת חניה שמורה, עליו להגיש בקשה לרשות המקומית, בצירוף כל המסמכים הנדרשים. מסמכים אלה יידרשו לכלול אישורים והוכחות בדבר נכותו, לרבות תג נכה (המופק מביטוח לאומי או משרד הביטחון), ושיעור נכות של 90% כפי שנקבע על ידי הועדה הרפואית של ביטוח לאומי. בנוסף יהיה עליו לצרף את פרטי הרכב לו נדרשת החניה ופרטים נוספים, כפי הנדרש ברשות הספציפית (למשל מידות הרכב בגינו נדרשת החניה).

גם אדם, אשר לא קיבל שיעור נכות של 90% אך סובל מבעיית התניידות או שהתנועה עלולה להחמיר את מצב בריאותו, יכול לבקש הקצאת חניה אולם אישורה יהיה תלוי בהחלטת הרשות ובשיקול דעתה.

אנו בחברת אופקים, מתמחים במימוש זכויות, וברשותנו ניסיון רב בבקשות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה. נשמח לסייע לכם בבקשות אלו, ובכל נושא קרוב אחר, למען רווחתכם ולשביעות רצונכם המלאה.

כתיבת תגובה