התשובה לשאלה האם נפגעי פעולות איבה מקבלים הנחה לרכישת רכב היא חיובית. נפגעי פעולות איבה יקבלו הטבות בכדי לרכוש רכב, או דמי ניידות ונסיעות.

דמי נסיעות

 • נפגעי פעולות איבה יהיו זכאים לקבל  דמי נסיעות חודשיים וקבועים כדי להקל עליהם ולעזור להם בניידות.
 • עזרה זאת ניתנת בתאי שנהפגע אינו מקבל תשלום כלשהו על החזקת רכב או קצבת ניידות.
 • למים אלה זכאים נפגעים  אשר מתאים לקטגוריות האלה:
 • נפגעי רגליים  שיש להם דרגות נכות בין 19% ו 29% .
 • פגועי לב, גב, ועמוד שדרה עם דרגות נכות בין 19% ו 39%.
 • נכים עם דרגת נכות 40% עד 49% יהיו זכאים לדמי נסיעה בסך 25% מדמי אחזקת שירות שנועד לעובד מדינה.
 • פגועי לב בדרגת נכות של 19%   ויותר יהיו זכאים לדמי נסיעה שנקבעים לפי דרגת הנכות הכוללת שישלמו בתגמול חודשי בסך 237₪ עד 255₪.
 • נכה בדרגת 19% שקיבל כבר  מענק חד פעמי, אינו זכאי לדמי נסיעה.

סיוע ברכישת רכב

 • לנכים מפגיעות איבה יש זכות  לקבלת סיוע ברכישת רכב רפואי. הם גם זכאים גם כן לסיוע בהחזקת הרכב או החלפתו. כדי לקבל ולממש זכות זו על הנפגעים לפנות למחלקת השיקום בסניף הכי קרב למקום המגורים.
 • על הנפגע להיות בעל רישיון בר תוקף, ועליו לעבור בדיקה לאישור כשירותו לנהוג על ידי המכון לבטיחות בדרכים. הפנייה לבדיקה שתתבצע לאחר שהפונה חותם על טופס ויתור סודיות רפואית. הנכה אחראי באופן אישי על רכישת ביטוח חובה ו מקיף לרכב שלו שיכסה נזקקים שעלולים להיגרם לרכב שלו.
 • מחיר רכב מדגם ספציפי, חדש או משומש נקבע מהווה סטנדרט מידת הסיוע לקניית רכב או להחלפתו.
 • משרד הבטוחן קובע מפעם לפעם את דגם הרכב.
 • נפח המנוע של הרכב  שזכאי לו הנכה ייקבע גם הוא לפי דרגת הנכות והאיברים הפגומים.

השתתפות בביטוח לנכה שרוכש רכב חדש

 • נכה שרוכש רכב  רפואי יהי זכאי למענק ביטוח רכב.  המענק יכסה את הביטוח מהתאריך שמופיע ברישום הרכב, ויכסה את התקופה שמתחילה בתאריך הרישום, עד חודש דצמבר של אותה שנה.
 • מענק ההשתתפות ישולם פעם בשנה בחודש דצמבר, שיכסה את השנה הבאה.

דמי ניידות

 • נכים שלא ממישו את זכותם לרכישת רכב, יהיו זכאים לדמי ניידות, שיינתו להם כאילו רכשו רכב.
 • גובה התגמול יחשב לפי בסיס רכב שירות של עובד מדינה (500 קמ״ש בחודש), ומורכב מכל מיני הוצאות קבועות שנקבעות על ידי משרד האוצר.
 • דמי הניידות ינתנו בכדי לסייע לנכה במימון הנסיעות שלו, לכל מטרה כשהיא (עבודה,לימודים..), חוץ מנסיעות למטרות טיפול רפואי. דמי ניידות אלה נועדו גם לצורך תיקונים של הרכב הרפואי.

זכאות לדצי ניידות:

 • נכים הזכאים לרכב רפואי על פי הוועדה הרפואית שבה נקבעו אחוזי הנכות.
 • נכים הזכאים לרכב רפואי, גם אם הם לא ממישו את זכאותם לרכב, וזאת לפי הרמה הנמוכה ביותר.
 • נכה שאין לו רכב רפואי, ושהינו מאושפז באופן קבוע, אינו זכאי לדמי ניידות.
 • נכה אינו זכאי לקבל דמי ניידות, אם הוא מקבל תגמול עבור החזקת רכב או דמי ניידות, מהמוסד לביטוח רפואי.
 • אחרי שהסברנו האם נפגעי פעולות איבה מקבלים הנחות לרכישת רכב? נסביר כעת את אופן המימון
 • ממון הרכב לזכאים לו
 • תינתן הלוואה בסך 100% לכיסוי המס המוטל על הרכב לפי הדגם היציג שנקבע לנכה.
 • גם כן יינתן מענק בסך שני שליש ממחיר הרכב היציג, ללא מסים.
 • מועד החלפת הרכב
 • נכה שזכאי לרכב יהיה זכאי להחליפו בעבור 42 חודשים ממועד הרכישה של הרכב שהוא זכאי לו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *