אדם המקבל קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי ומתקיימים גם התנאים לקבלת קצבת ניידות יאלץ לבחור אחת מבין השתיים למעט מספר מקרים חריגים:

אם הוא זכאי לקצבת שר"מ בשיעור של 112% לפחות.

או

אם נקבע לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%.

או

אם ועדה רפואית מטעם לשכת הבריאות קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

גובה קצבת ניידות נקבע לפי מספר פרמטרים: אחוזי נכות בהתאם לרשימת ליקויים של נכות בניידות, האם ישנו רישיון נהיגה, האם יש רכב בבעלות הנכה, משתכר או לא וכו'.

לאחר בדיקה בלשכת הבריאות וקביעת אחוזי הנכות, מגישים תביעה להטבות על פי הסכם הניידות.

רק בריאות

רז גלבוע, עו"ד

כתיבת תגובה