הוספת רכב נוסף בתג קיים בתשלום

תגי החניה המיועדים לנכים מאפשרים לזכאים להם להחנות רכבם במקומות הייעודיים השמורים לנכים, כמו גם במקומות שהחניה עבור אחרים אסורה בהם, וזאת, בהתאם לתנאים הכתובים בסעיפים 2 ו-3 לחוק חניה לנכים, תשנ"ד – 1993.

המשך לקרוא