ביטוח דירה ותכולה

​​​​​​​​אין ספק שהדירה או הבית שלנו הם בדרך כלל הנכסים היקרים ביותר עבורנו.
מטרת ביטוח הדירה היא סיפוק הגנה למבנה הדירה ולמה שהיא מכילה כמו חפצים, רהוט, ועוד.
מדריך זה נועד לסייע לכם להבין ולהכיר באופן טוב יותר את הכיסויים שמציעה פוליסה לביטוח דירה.

המשך לקרוא

מחיר ביטוח דירה

ביטוח דירה הוא הסכם עם חברת ביטוח שבגינו החברה תפצה אותכם או שהיא תתקן נזק שנעשה לדירה או לרכוש שלכם, וזאת לפי ההסכם שנחתם, ומה שקובע החוק. ביטוח המבנה יכסה את המבנה עצמו, ואילו ביטוח התכולה הוא יכסה את הרכוש והרהיטים שנמצאים בדירה. אתם יכולים לרכוש ביטוח מבנה או ביטוח תכולה, וגם את שניהם ביחד.

המשך לקרוא

פוליסת ביטוח דירה

פוליסת ביטוח דירה היא פוליסת ביטוח שמטרתה להגן על הבית או הדירה מנזקים שיכולים להיגרם למבנה או לרכוש שנמצא בתוך הבית, בכך שחברת הביטוח תפצה את המבוטח במקרה שהסיכון מתממש, והמבוטח מצידו ישלם לחברה דמי ביטוח חודשיים.

המשך לקרוא

כמה עולה ביטוח צד ג לדירה

ביטוח דירה הוא הסכם שחותמים עם חברת ביטוח, כדי שהיא תהיה אחראית על תיקון או פיצוי על נזקים, במקרה שהסיכון שמבוטח מבוטח עבורו מתממש. התנאים של פוליסות ביטוח הדירה נקבעים בחוק, אבל חברות הביטוח רשאיות להוסיף לתנאים שנמצאים בחוק אפשריות וכיסויים אחרים, בתנאי שהיא משפרת את הפוליסה.

המשך לקרוא

ביטוח עסק

פוליסת ביטוח עסק היא פוליסה שמטרתה ביטוח של העסק שלכם מפני נזקים. בדרך כלל, הפוליסה תכלול ביטוח מבנה וביטוח תכולה של העסק, וגם כן מגוון כיסויים נוספים כמו: ביטוח אובדן הכנסה, חבות מעבידים, רכוש בהעברה, מערכות ממוחשבות ומאגרי מידע, ועוד. תוכלו לרכוש את כל הכיסויים או חלק מהם בלבד לפי הרצון שלכם, ולפי הצרכים של העסק.

המשך לקרוא