אנשים בעלי מוגבלות בניידות רשאים להגיש בקשה לקבלת תו נכה וזאת בהתאם לתנאי הזכאות המופיעים בחוק חניה לנכה המונהג במדינת ישראל מאז שנת 1993. יחד עם זאת חשוב לציין שמדי שנה הוועדה הממונה לאישור או פסילת בקשות לקבלת תו נכה מטעם משרד הרישוי, דוחה כמחצית מהפניות המופנות אליה ולכן קיים הכרח בקבלת סיוע מגורמים מקצועיים העוסקים ומתמחים בנושא מיצוי זכויות בתחום.

מי זכאי לקבלת תו נכה חניה?

על פי סעיפיו של חוק חניה לנכה, הזכאות לקבלת התג ניתנת לכל אדם שרופא מוסמך קבע לגביו שהוא עומד בתנאי הזכאות הבאים:

 • מגיש הבקשה הינו אדם נכה הנזקק לכיסא גלגלים עקב נכות ברגליו
 • מגיש הבקשה הינו אדם המוגבל בהליכה והוא נזקק לכיסא גלגלים לצרכי ניידות
 • מגיש הבקשה הינו אדם אשר נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות
 • מגיש הבקשה הינו אדם הסובל מעיוורון/לקוי ראיה חמור והוא מחזיק ברשותו תעודת עיוור/לקוי ראייה
 • מגיש הבקשה הינו נכה צה"ל העומד בתנאי הזכאות המופיעים לעיל
 • מגיש הבקשה היו נפגע פעולות איבה העומד בתנאי הזכאות הנ"ל

מהו תהליך הוצאת תו חניה לנכה?

הוצאה של תו נכה חניה הינו הליך בירוקרטיה המתנהל אל מול משרד הרישוי שתחילתו מותנה בהגשת בקשה מסודרת לוועדה הממונה לצורך העניין מטעם הרישוי וזאת באמצעות טופס ייעודי המכונה: "טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי".

לאחר מילוי הטופס תדרשו לצרף אליו מסמכים שונים הכוללים בין היתר:

 • צילום תעודת זהות + צילום של ספח התעודה
 • צילום רישיונות הרכב שלגביו אתם מגישים את הבקשה
 • טופס אישור בנוגע לקיומה של בדיקת ניידות אשר נערכה לכם מטעם משרד הבריאות (במידה ונדרשתם לבדיקה זו)
 • מכתב בקשה המפרט בתוכו את מספרי כלי הרכב ואת חתימתו של מגיש הבקשה
 • מסמכים רפואיים שונים היכולים להעיד על מצבכם הרפואי בהתייחס למוגבלות בניידות

חשוב לדעת: נפגעי פעולות איבה, נכי צה"ל ואנשים הסובלים מעיוורון/ליקוי ראייה, נדרשים לצרף גם אישורים מטעם גופים ממשלתיים רלוונטיים דוגמת: משרד הביטחון (נכי צה"ל), המוסד לביטוח לאומי (נפגעי פעולות איבה) ומשרד הרווחה (עיוורים/בעלי לקוי ראייה חמור).

מה קורה במקרים בהם הוועדה הממונה דחתה את בקשתכם?

כפי שציינו למעלה, כמחצית מהבקשות לקבלת תו נכה חניה נדחות מדי שנה על ידי הוועדה הממונה לעניין מטעם משרד הרישוי. בראש הועדה עומד רופא מוסמך המחזיק בסמכות הבלעדית לאשר או לדחות את בקשתכם. לפיכך, קיימת חשיבות רבה בקבלת סיוע מגורמי מקצוע המתמחים במיצוי זכויות בנושא כבר בשלבים המקדימים ביותר של הליך הגשת הבקשה. יחד עם זאת, גם במקרים בהם נדחתה בקשתכם, עומדת לרשותכם הזכות לערער על ההחלטה תוך פרק זמן קצוב.

רוצים להגן על מלוא זכויותיכם בכל הנוגע לקבלת תו נכה חניה? אצלנו בחברת אופקים תוכלו למצוא מגוון רחב של שירותים מקצועיים שמטרתם מיצוי מלוא הזכויות העומדות לרשותכם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *