תקנה 15- הגדלת אחוזי הנכות לנפגע עבודה

כאשר נקבעת לנפגע בעבודה אחוזי נכות לצמיתות, הוועדה הרפואית בודקת האם הנכות משפיעה על יכולתו לחזור לעבודה שעבד בה לפני יום הפגיעה או האם הנכות גרמה לירידה בהכנסותיו.

במקרים כאלה, הוועדה רשאית להגדיל לו את דרגת הנכות עד למחצית מדרגת הנכות שנקבעה לו.

אם נקבעה לו לדוגמה דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20%, הוועדה יכולה להגדיל את דרגת נכותו עד ל- 30%.

נכה נזקק (תקנה 18א (ב))

נפגע שקבעו לו נכות זמנית הנמוכה מ-100%, ובגלל הנכות שלו אינו מסוגל לעבוד ובנוסף אין לו הכנסה מאף עיסוק, הוא עשוי להיות זכאי לנכות זמנית של 100%. דרגת הנכות תיקבע לתקופה של עד 4  חודשים. לשם זאת על המבוטח להגיש תביעת "נכה נזקק" וההחלטה תינתן על ידי "ועדת רשות" הכוללת פקיד תביעות, רופא ועובד שיקום.

רק בריאות,

רז גלבוע, עו"ד

כתיבת תגובה