כדי שאדם יוכל להיות מוכר כנפגע פעולות איבה ולקבל פיצויים בהתאם – פיצויי גוף או רכוש – מחוייב שהאירוע יוכר כפעילות איבה כפי שמוגדר בחוק.

נכים מפעולות איבה מוגדרים כאנשים הסובלים ממוגבלות עקב פעולת איבה שנגרמה כלפיהם כתוצאה מפעילות של כוחות צבאיים, חצי צבאיים או כוחות לא סדירים של מדינות אוייב העויינות למדינת ישראל, אשר במכוון פעלו כנגד מדינת ישראל בשטחה על מנת לקדם את מטרותיהם תוך שימוש בפגיעה בחפים מפשע במהלך פעולת טרור ובפרט מעשי אלימות, פגיעה מנשק במזיד או בשגגה.

בנוסף, נכים מפעולות איבה אשר סבלו מפעולת איבה מחוץ לשטחה של מדינת ישראל יוכרו כנכים מפעולות איבה אם יוכח שהפעולה נעשתה על רקע לאומני המוכוון כלפי מדינת ישראל. דבר שחשוב לדעת – אם נפגעת מפעולת איבה מחוץ לשטח המדינה והנך זכאי לזכויות המדינה שבה אתה מתגורר בהתאם לפגיעתך – לא תוכל להיות מוכר כנכה מפעולות איבה.

על פי חוק, ישנם כמה זכויות הנכללות בתגמולי נפגעים מפעילות איבה. הזכות הראשונה היא הזכות לשיקום, ריפוי והחלמה מן המקרה. בנוסף לכך, אדם שנפגע מפעילות איבה וכתוצאה מכך נהיה נכה, ישולמו לו תגמולים בהתאם לחוק.

במידה ואדם, אשר נפגע מפעילות טרור, וכתוצאה מכך סיים את חייו, בהנחה שהוכר כנפגע מפעילות איבה, יוכלו בני משפחתו לקבל פיצוי ותגמול על פי חוק הן לשיקום והן לריפוי. זאת ועוד, יוכלו בני משפחת הנפטר לקבל מענק להוצאות קבורה ואחזקה של מקום הקבורה ומצבתו.

רבות ידוע על החברה הישראלית למודת ניסיון, אשר מוכנה לכל תרחיש, אפילו במקרים קיצוניים של חלילה פטירת שני ההורים בפעילות איבה. במידה ומצב כזה קורה, ולהורים שנפטרו נשארו ילדים המחייבים שמירה תחת אפוטרופוס חוקי, יוכל האדם השומר על יתומי נפגעי האיבה לדרוש תשלום חודשי בגין הפסדי השתכרותו כל עוד הוא מחזיק ומטפל ביתומים.

זכות נוספת לנכים מפעולות איבה היא שיקום מקצועי ועזרה בלימודים. אלו אשר נפגעו, חסרי עבודה, מקצוע או שנדרשו להחליף את מקצועם עקב המקרה זכאים לעזרה באחד משני התחומים הבאים – הכשרה מקצועית ולימודים במוסדות להשכלה גבוהה או שיקום כלכלי לאדם העוסק בעסק עצמאי. העזרה מתקבלת בהתאם לדרגת הכרתו ולאחוזי נכותו של הנפגע.

חשוב לציין שעל המוסד לביטוח לאומי החובה להעניק לנפגע פעילויות איבה סמל ותעודה המעידים על מצבו ועל נכותו בהתאם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *