לאחר מאורע האיבה, נפגעי פעולות אלו זכאים לקבל נכות לנפגעי פעולות איבה אשר תעזור להם בהכרה ובעזרה בהחלמתם הפיזית, הנפשית, הסוציאלית והמקצועית בכדי להחזירם למוטב ולשקמם בדרך זו שיוכלו לחזור לחיים נורמטיביים ככל האפשר לאחר המאורע.

מיד לאחר האירוע, יווצר קשר בין הנפגעים לעובדים הסוציאליים. עובדים אלו הוכשרו במיוחד למתן עזרה נפשית ובירוקרטית. בנוסף, העובדים הסוציאלים יעמדו לרשות הנפגעים בכל הנוגע למתן תמיכה נפשית וחברתית, ייעוץ והכוונה ככל הניתן למיצוי זכויותיהם.

נפגעי פעולות איבה בהכרח יכולים להרגיש חרדה בגלל מאורעות שעברו, לכן, משרד הבריאות, בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי, הקים מרכז לנפגעי חרדה כדי לתת מענה מדוייק ומיידי ככל האפשר לנפגעים אלו. השירות ניתן לכלל האוכלוסיה ואינו פוסח על טווח גילאים כלשהו. לעיתים, בהמלצת גורם מקצועי, יוכלו הנפגעים לקבל זכאות לעד 12 טיפולים בחרדה.

חלק נוסף מהנכות לנפגעי פעולות איבה הוא הצורך בקבלת טיפול רפואי. הטיפול הרפואי כולל אשפוז בבתי החולים הממשלתיים עקב החבלות הנגרמות מפעולות אלו, לרבות טיפולי שיניים, מכשירים לעזרה רפואית, שיקום וזמן להחלמה. בנוסף ניתן לקבל את שירותי הרפואה המתמשכים בקופות החולים. שירותים אלו ניתנים בעזרת קבלת המעמד בהמוסד לביטוח לאומי ובהתחייבויות כספיות ממנו. יצויין שאין כיסוי על טיפולי רפואה פרטית למיניהם.

המוסד לביטוח לאומי גם מקנה עזרה לעיוורים אשר נפגעו בפעולות איבה. אדם שהוגד עיוור בשתי עיניו והוגדר כנכה מיוחד בעל 100% נכות יוכל לקבל שלל זכאויות בהתאם. הזכויות העומדות למקרה כזה הם מכשור רפואי אשר יסייע לו באורחות חייו. בנוסף, זכאי גם למענק חד פעמי ומענקים שנתיים לתיקון והחלפת ציוד בביתו, השתתפות בהוצאות נסיעה, זכאי גם לכלב נחייה ולכיסוי הוצאות המחייה וההתנהלות של כלב הנחייה.

נכות לנפגעי פעולות איבה תוכר גם לבני משפחה אשר איבדו את יקיריהם בפעילויות אלו בהתאם לחוק. בני המשפחה יוגדרו כנפגעים ובהתאם יוכלו לקבל זכאויות שונות כמו טיפול פסיכולוגי, סיוע בהוצאות משפט כנגד מבצע הפשע, קבוצות תמיכה וכו'. 

הורים שכולים אשר איבדו את ילדיהם בפעילויות איבה יוכלו גם הם לקבל הכרה בנכות לנפגעי פעולות איבה ובהתאם לקבל תגמול חודשי בהתאם לקריטריונים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *