אחוזי הנכות הרפואיים הם אחוזי הנכות שנקבעים ע"י ועדה רפואית לקצבת נכות כללית במסגרת בדיקת כלל הליקויים הרפואיים מהם המבוטח סובל ולפי רמת החומרה שלהם. אחוזי הנכות נקבעים על פי רשימת ליקויים מספר הליקויים של המוסד לביטוח לאומי.

אחוזי הנכות הרפואיים כשלעצמם אינם מזכים בקצבה, אך קביעה שלהם ע"י ועדה רפואית היא תנאי הכרחי בהליך תביעה הכולל גם את דרגת אי-הכושר של המבוטח. אחוזי הנכות הרפואיים חייבים להיות בדרגת חומרה משמעותית על מנת שיהיה ניתן לדון בדרגת אי הכושר. למעשה קביעת אחוזי הנכות הרפואית היא תנאי הכרחי לבדיקת דרגת אי כושר ההשתכרות של תובע הקצבה.

דרגת אי-הכושר אשר מוגדרת באחוזים, מבטאת באיזו דרגהה איבד נכה את כושרו להשתכר. תובע יהיה זכאי לקצבת נכות כללית רק אם תיקבע לו דרגת אי-כושר. 

ישנן 4 דרגות של אי-כושר לעבוד: 60%, 65%, 74%, ו-100%. דרגת אובדן כושר של 100% מזכה את בסכום קצבה מקסימאלי.

 

להלן סכומי הקצבאות:

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :

דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 4,063 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,770 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,496 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,345 ש"ח.

 

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

הם עונים להגדרה של ילד על פי חוק ביטוח זקנה.

 

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,048 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 776 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 681 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 629 ש"ח.

 

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,766  ש"ח ברוטו בחודש.

בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

 

סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) – סכום התוספת הוא 1,310 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 969 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 852 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 786 ש"ח.

רק בריאות,

רז גלבוע, עו"ד

כתיבת תגובה