בקשה לתג נכה יכולה לספק לאנשים עם מוגבלויות את ההקלות הנחוצות לניידות וחניה. עם זאת, ישנם מקרים בהם בקשה זו נדחית. מאמר זה יעסוק בסיבות לדחיית בקשה לתג נכה, תהליך הערעור והצעדים שניתן לנקוט כדי לשפר את הסיכויים לאישור הבקשה.

גורמים לדחיית הבקשה

 1. חוסר במידע רפואי מספק: אחת הסיבות הנפוצות לדחיית בקשה היא היעדר מסמכים רפואיים התומכים במצב הרפואי של המבקש. מסמכים אלה צריכים להיות מעודכנים, מפורטים וחתומים על ידי רופא מומחה.
 2. אי עמידה בקריטריונים: משרד הרישוי מגדיר קריטריונים מדויקים לקבלת תג נכה. אם המבקש לא עומד בקריטריונים אלה, הבקשה תידחה. קריטריונים אלו כוללים רמות מוגבלות בתנועה, מצבים רפואיים ספציפיים, ומצבי נכות מוכרים.
 3. חוסר בהירות בתיעוד: תיעוד לא ברור או חוסר במסמכים נדרשים עלול להוביל לדחיית הבקשה. על המסמכים להיות ברורים ומפורטים ככל הניתן, ולהכיל את כל המידע הנדרש.
 4. בקשה לא מלאה: במקרים בהם הבקשה לא כוללת את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים, היא עלולה להידחות. חשוב להקפיד למלא את כל הטפסים ולהגיש את כל המסמכים הנדרשים בזמן.

תהליך הערעור

דחיית בקשה לתג נכה אינה סוף הדרך. קיימת אפשרות לערער על ההחלטה. להלן השלבים המרכזיים בתהליך הערעור:

 1. בחינת סיבת הדחייה: חשוב להבין את הסיבה המדויקת לדחיית הבקשה. ניתן לקבל מידע זה באמצעות פנייה למשרד הרישוי או באמצעות מכתב הדחייה עצמו.
 2. השלמת מסמכים חסרים: אם הדחייה נבעה מחוסר במסמכים או מידע רפואי, יש להגיש את המסמכים החסרים בצורה מסודרת ומפורטת.
 3. הגשת ערעור פורמלי: את הערעור יש להגיש בכתב למשרד הרישוי, תוך פירוט הסיבות לערעור וצירוף המסמכים הרלוונטיים. חשוב להגיש את הערעור במסגרת הזמן הקבועה על פי החוק.
 4. ייעוץ מקצועי: במקרים מסוימים, מומלץ לפנות לעורך דין או יועץ המתמחה בזכויות נכים כדי לקבל הכוונה וסיוע בהגשת הערעור.

צעדים לשיפור הסיכויים לאישור הבקשה

 1. התייעצות רפואית מקיפה: לפני הגשת הבקשה, מומלץ להתייעץ עם רופא מומחה כדי לוודא שהמסמכים הרפואיים מקיפים ומפורטים מספיק. חשוב שהרופא יפרט את מצב הנכות בצורה ברורה ומדויקת.
 2. מילוי מדויק של הטפסים: חשוב למלא את כל הטפסים בצורה מדויקת ולהימנע משגיאות. יש לוודא שכל הטפסים נחתמו כנדרש והוגשו בזמן.
 3. מעקב אחרי ההגשה: לאחר הגשת הבקשה, יש לעקוב אחרי מצבה ולוודא שהיא התקבלה ונמצאת בטיפול. במידת הצורך, ניתן ליצור קשר עם משרד הרישוי לקבלת עדכונים.
 4. פנייה לארגוני תמיכה: ישנם ארגונים ועמותות המתמחים בסיוע לאנשים עם מוגבלויות במימוש זכויותיהם. פנייה לארגונים אלה יכולה לספק תמיכה והכוונה בתהליך הגשת הבקשה או הערעור.

סיכום

דחיית בקשה לתג נכה יכולה להיות מתסכלת ומאתגרת, אך היא אינה סוף הדרך. חשוב להבין את הסיבות לדחיית הבקשה ולנקוט בצעדים המתאימים לשיפור הסיכויים לאישורה. באמצעות הכנה מוקפדת, הגשת מסמכים מסודרת וייעוץ מקצועי, ניתן להגדיל את הסיכוי לקבלת התג וליהנות מההקלות שהוא מספק.

כתיבת תגובה