1. חוק חינוך חובה קובע שכל תלמיד בישראל מבוטח בביטוח תאונות אישיות. 
  2. הביטוח חל על כל תלמיד בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה ובכל ימות השנה, בכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם יש קשר לפעילות של המוסד החינוכי שלו ובין אם לא.
  3. ביטוח תאונות לתלמיד מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות הנגרמת כתוצאה מתאונה. 
  4. הביטוח חל גם על הורים של תלמיד אשר השתתף ללא תשלום בפעילות רשמית של המוסד החינוכי.
  5. ההתיישנות מקרי ביטוח היא 3 שנים ובמקרה של תלמיד הספירה תחל מהיום בו הילד הגיע לגיל 18, כלומר ניתן לתבוע עד לגיל 21 !

רק בריאות,

רז גלבוע, עו"ד

כתיבת תגובה