כמו רכב או דירה גם העסק צריך להיות מבוטח, כדי לוודא שבמקרה שקורה אירוע שעלול לגרום נזק לעסק או לפרנסה, יהיה ניתן לקבל פיצוי. ביטוח העסק חשוב לכל סוגי העסקים, גדולים וקטנים.

הביטוח חשוב לעסק במיוחד כאשר היכולת של ספיגת הנזקים של בית העסק היא נמוכה, וכשתאונות עלולות לגרום להתמוטטות כלכלית של העסק.

פוליסות ביטוח לעסקים

סוג פוליסת הביטוח לעסק צריכה להיות מותאמת לעסק ולפעילות שלו. לכל בית עסק יש צרכים מיוחדים, ולכן יש להתאים את הפוליסה באופן שיתאים לעסק, כדי להתאים בצורה טובה יותר את הכיסויים לסיכונים שעלולים לפגוע בעסק.

פוליסות ביטוח עסק כוללות כמו במקרי ביטוח דירה ביטוח מבנה וביטוח תכולה, שאפשר לרכוש בנפרד רק אחד, או ללכת על הצעה מקיפה שתכלול את שתי הפוליסות ביחד.

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה מכסה את העסק מפני אירועים כמו שריפה, פגעי מזג אוויר, רעידות אדמה. הביטוח מתאים לבעלי עסק בין אם הם הבעלים של המבנה בו מוקם העסק, וגם כן במקרי שכירות. בתי עסק רבים פועלים היום במבנים שכורים, וחלק גדול מחוזי השכירות כוללים בין היתר סעיף המחייב את השוכר להשיב את המבנה במצב תקין, ומכאן החשיבות של רכישת ביטוח מבנה לעסק גם אם מדובר על שכירות.

ביטוח תכולה

ביטוח התכולה של העסק הוא ביטוח שנותן הגנה מפני נזקים שעשויים להיגרם לציוד, ריהוט וחומרי הגלם,  החפצים, וכל הדברים הנמצאים בתוך המבנה. ההגנה היא מפני תאונות, וגם אירועי מזג אוויר. ביטוח תכולה הוא ביטוח חיוני ומרכזי, כדי להגן על הסחורה, וגם על כלים שמשומשים לעבודה.

לחוזי הביטוח השונים ניתן להוסיף אופציות שונות שיעניקו הגנה מחוזקת לבית העסק כמו ביטוח אובדן הכנסה שיאפשר קבלת פיצויים בתקופות שבהן בית העסק לא פעל, או מקרה שמתרחשת תאונה או אירוע מהמכוסים בפוליסה, ביטוח חבות מעביד להגנת עובדים, ואופציות אחרות לפי הדרישות שלכם, ולפי ההצעות שמספקת חברת הביטוח שלכם. חשוב להשוות מחירים לפני בחירת הפוליסה, ולחשוב טוב מאוד על האופציות והתוספות שתרצו.

כתיבת תגובה