כל מה שצריך וחשוב לדעת על הקצאה וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו בכתבה שלפניכם

חוק חניה לנכים המונהג בישראל, קובע בין היתר כי אנשים בעלי תו חניה לנכה רשאים לפנות לרשות המקומית שבשטחה הם מתגוררים בבקשה להקצות עבורם אזור חניה בלעדי לרכבכם בסמוך למקום מגוריהם. על פי החוק, הרשות המקומית תקצה לזכאים מקום חניה אחד המותאמים לצרכיו של בעל הזכאות וזאת במרחק של יותר מ-200 מטרים ממקום מגוריו. יחד עם זאת, חשוב לציין ולהדגיש במקרים בהם הרשות המקומית איננה יכולה להקצות חניה בלעדית לנכה במרחק זה, היא רשאית להקצות ולסמן את אזור החניה במרחק אשר איננו עולה מ-400 מטרים.

על פי החוק, זכאות להקצאה וסימון של אזור חניה בלעדי תינתן לבעלי תו חניה לנכה במקרים הבאים:

  • מגיש הבקשה הינו אדם מוגבל בהליכה הנזקק לכסא גלגלים לצרכי ניידות
  • מגיש הבקשה הינו נכה הנזקק לכלי רכב כאמצעי תחבורה וזאת בשל נכות ברגליו
  • מגיש הבקשה הינה אדם שדרגת נכותו מגיעה לכ-90% וניידותו ללא כלי רכב עלולה לערער ו/או לפגוע במצבו הבריאותי

כמו כן, חשוב לציין שהזכאות תינתן לאותם אילו שמתקיימים בהם התנאים המופיעים לעיל וזאת לאחר שרופא אשר הוסמך לאשר נכות על פי דין אישר בכתב את מצבם הבריאותי-רפואי.

חשוב לדעת: גם בעלי תו חניה לנכה שדרגת נכותם פחותה מ-90% רשאים להגיש בקשה להסדרת חניה בלעדית בסמוך לביתם, כאשר ההחלטה בדבר זכאותם נתונה להחלטת הרשות המקומית.

כיצד תממשו את זכאותכם להקצאת מקום חניה וסימונו על ידי הרשות המקומית?

  • תהליך מימוש הזכות כרוך בהגשת בקשה מסודרת לגוף האחראי מטעם הרשות המקומית על חניה והצבת תמרורים, כאשר הבקשה חייבת לכלול בתוכה את המסמכים הבאים: מכתב בקשה בו מופיעים פרטי הפונה, צילום תעודת זהות + צילום ספח הכולל את כתובת המגורים, צילום רישיון הרכב עבורו מבוקשת החניה, צילום אסמכתא המעידה על אחוזי הנכות מטעם גורם מוסמך כגון משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, אסמכתא המעידה על אחוזי מוגבלות בניידות מטעם משרד הבריאות (במידה ועברתם בדיקת מוגבלות בניידות), צילום תו החניה לנכה אשר הונפק עבור רכבכם.

מה חשוב לדעת על התהליך?

מה חשוב לדעת על התהליך?

הרשות המקומית מחויבת לטפל בעניין הבקשה בתוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה, כאשר היא זו אשר תישא בעלויות הנלוות להקצאת מקום החניה והצבת התמרור המסמן אותה. התמרור אשר יוצב בשטח החנייה יכלול בתוכו את מספר הרכב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.