תאונת דרכים

אחת התופעות הכי בלתי צפויות היא תאונת דרכים. האדם יכול להיות בריא וחזק כשור כאשר ברגע אחד הוא עלול להפוך ולהיות שבר כלי ממש. אנשים רבים מאבדים יכולות תפקוד בסיסיות ממש רק בגלל דקה אחת של חוסר שימת לב שהובילה לתאונה.

המשך לקרוא