ביטוח עסק

פוליסת ביטוח עסק היא פוליסה שמטרתה ביטוח של העסק שלכם מפני נזקים. בדרך כלל, הפוליסה תכלול ביטוח מבנה וביטוח תכולה של העסק, וגם כן מגוון כיסויים נוספים כמו: ביטוח אובדן הכנסה, חבות מעבידים, רכוש בהעברה, מערכות ממוחשבות ומאגרי מידע, ועוד. תוכלו לרכוש את כל הכיסויים או חלק מהם בלבד לפי הרצון שלכם, ולפי הצרכים של העסק.

המשך לקרוא