אחת המחלות הנפוצות כאשר שיעור החולים במחלה גדל בהתמדה מדי שנה.

סוכרת יכולה להיות מטופלת בשלושה אופנים: תזונה, טיפול בכדורים או זריקות.

לסוכרת עשויים להיות סיבוכים שונים וכן פגיעה באיברי מטרה כגון כליות, לבל, פגיעה עצבית, פגיעה בעיניים ועוד.

סוכרת יכולה לזכות באחוזי נכות בטווח רחב ובהתאם לחומרה שלה:

א. היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי – 0%

ב. סוכרת בטיפול פומי או אנלוג  GLP 1-  10%

ג. סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין – 20%

ד. סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או

שימוש במשאבת אינסולין( 40%

ה. סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לאחד מאלה:

חסר נוירולוגי (סוכרת שבירה), חמצת מטבולית, משבר היפראוסמוטי, אבדן הכרה או

לשני אירועי היפוגליקמיה קשים במשך שנתיים המחייבים עזרה של גורם חיצוני (מתן

זריקת גלוקוז, מתן עירוי גלוקוז או אשפוז); לעניין זה, "אירוע היפוגליקמיה קשה" -ירידה בערך גלוקוז הדם מתחת ל – 50 מג/דל הנמדדת באמצעות מד גלוקוז אישי או בדיקת

מעבדה, והמלווה באיבוד הכרה, פרכוסים או הכרה מעורפלת – 50%

ו. סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה של 30% לפחות או עם שני סיבוכים

לפחות באברי המטרה, שחומרת כל אחד מהם 20% לפחות – 65%

ז. סוכרת עם שלושה סיבוכים לפחות באברי המטרה, כאשר חומרת כל אחד מהם 30%

לפחות – 100%

הערה: לא תיקבע נכות נפרדת בעד ליקוי באברי המטרה שחומרתו 50% או פחות.

רק בריאות,

רז גלבוע, עו"ד

כתיבת תגובה