תג נכה ניתן לנכים אם הם עומדים בכללים מיוחדים, והוא יאפשר להם להחנות במקומות המיועדים ומסומנים כמקומות חנייה לנכים, אם הם נוהגים או אם נוסעים ברכב, כאשר מוצמד אליו תג החנייה. התג מאפשר גם כן להחנות במקומות שאסורים בדרך כלל לחנייה, לפי כללים קבועים בחוק. מומלץ לציין שהנכה חייב להיות ברכב, ושאסור להעביר את התג למישהו אחר.

תנאי קבלת תג חניה לנכה

את הבקשה לקבלת תג חניה לנכה יכול להגיש מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם למסמכים רפואיים עדכניים.

מי שיכול לבקש תו נכות הוא אדם שעונה על אחד מהקריטריונים האלה:

  • בעל נכות רפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
  • אדם מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
  • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
  • עיוור.
  • אדם שחולה במחלות כגון : מחלות נשימתיות, מחלות לב, סרטן, מחלות עצבים, אוטיזם, ועוד מצבים אחרים שמפורטים באתר משרד התחבורה.

איך מגישים את הבקשה לתג חנייה לנכה

לקבלת התג יש לשלוח את המסמכים האלה: 

  1. טופס בקשה.
  2. צילום תעודת זהות וספח.
  3. צילום רישיונות רכב.
  4. מכתב בחתימתו של הנכה המציין את מספרי הרכב. אפשר לבקש תג עבור שני רכבים מקסימום.

אפשר להגיש בקשה לתג נכה מקוונת באתר משרד התחבורה.

הבקשות נבחנות על ידי וועדה רפואית שממונה על ידי משרד התחבורה- אגף הרישוי, ושתפקידה לדון בבקשות לתג חנייה. הנכה לא מופיע בפני הוועדה, וההחלטה נעשית על ידי בחינת הטפסים והדוחות הרפואיים שנשלחו אליה. הוועדה לא מפרסמת פרטים לגבי הקריטריונים שלה, או לגבי סיבות הדחייה.

אם קיבלת דחייה, תוכלו להגיש ערעור אחרי תקופת המתנה.

חידוש תג נכה

חוץ מתגי חנייה שמוענקים לכל החיים, תגי חנייה תקפים לתקופה מסוימת שאחריה צריך להגיש בקשה לחידוש התג. את הבקשות לחידוש מומלץ לשלוח 60 עד 90 יום לפני תום התוקף.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *